Hari Ini Kisah Klasik Untuk Masa Depan

Welcome to My Blog.

"Setiap hari, terdapat banyak pekara yang berlaku di dunia ini. Segala yang berlaku ini perlu dicatat agar ianya dapat menjadi rujukan dan tatapan pada masa hadapan."

Thanks for coming. Have a nice day.Happy Surfing Everyone.!!!

Sunday, April 24, 2011

Contoh Laporan

Menurut Kamus Dewan (1996, h. 766), laporan boleh didefinisikan sebagai satu maklumat tentang sesuatu kedudukan (masalah yang dihadapi dan lain-lain yang dilaporkan). Malah, penggunaan bahasa yang lemah dan salah dalam pelbagai bentuk penulisan akan merendahkan keyakinan pembaca terhadap kecekapan dan profesionalime penulis yang diandaikan tidak mengetahui penggunaan bahasa melayu yang betul. Keadaan ini mungkin mewujudkan kakaburan makna atau timbul salah faham antara penulis dan pembaca.

Dengan demikian, adalah amat penting untuk menyemak dan menyunting sesuatu karya atau penulisan sebelum dihantar atau diterbit. Justeru, penggunaan bahasa atau perkataan perlu diutamakan bagi mengelakkan ketidakfahaman misalah penggunaan perkataan yang sukar atau berulang-ulang. Walau bagaimanapun, penulisan laporan adalah berbeza dengan jenis-jenis penulisan lain kerana ia bergantung kepada tujuan atau perkara yang hendak dilaporkan.

Ciri-ciri penulisan teks(Laporan)

Penulisan sesuatu laporan adalah berdasarkan kepada ciri-ciri umum seperti berikut:

1. Struktur dan gaya yang formal

Lazimnya, laporan mempunyai format khas yang meliputi tajuk, muka surat, pengenalan ringkas, senarai kandungan atau isi, cadangan, penutup laporan. Laras bahasanya formal dan tidak mempunyai ciri bahasa peribadi. Oleh itu, format laporan sebenarnya sesuai sebagai dokumen untuk edaran ramai atau sebagai suatu arahan.

2. Pembentangan berilustarsi

Penjelasan berkaitan sesuatu hujah, maklumat atau penerangan dalam penulisan laporan adalah lebih mudah menggunakan pembentangan dalam bentuk ilustrasi sama ada carta, gambar rajah, jadual, graf dan sebagainya. Ia bertujuan memudahkan sesuatu penerangan yang sukar dijelaskan.

3. Penyataan pendapat

Penulis biasanya akan membuat kesimpulan berdasarkan kajian, penilaian dan kupasan bukti-bukti yang kukuh sama ada daripada buku atau penyelidikan yang dilakukan.

4. Fungsi laporan

Laporan berfungsi sebagai memberi maklumat berkaitan sesuatu perkara dan memujuk pembaca supaya membuat pertimbangan tentang sebarang perkara yang dikemukakan oleh penulis. Oleh demikian, penulis mesti memahami keperluan pembaca dan mengemukakan butiran yang bersesuaian dengan keperluan pembaca.

Penghasilan Teks

Contoh Laporan

Laporan Mengenai Kes Pembuangan Bayi

1.0 PENGENALAN

Negara kita telah berkembang pesat sama ada dari segi ekonomi, sosial ataupun politik dalam menongkah arus modenisasi dan globalisasi. Namun, permasalahan pembuangan bayi yang melanda masyarakat kita saban hari dilaporkan semakin bertambah dari sehari ke sehari tanpa menunjukkan kadar penurunan. Paling memilukan apabila ada bayi yang dibakar di tempat pembuangan sampah. Tidak cukup dengan itu, ada juga bayi yang dibuang menjadi makanan kepada burung-burung gagak. Apalah dosa bayi-bayi itu apabila diperlakukan sebegitu. Memang nilai kemanusiaan sudah berkurangan dalam diri masyarakat kita hari ini.

2.0 PUNCA-PUNCA BERLAKU PEMBUANGAN BAYI

2.1 Kekurangan Didikan Agama

2.2 Pengaruh Sakan Sebaya

2.3 Tiada Pengawasan Ibubapa

2.4 Sikap Masyarakat

3.0 Cadangan mengatasi masalah pembuangan bayi

3.1 Didikan agama

3.2 Peranan keluarga

3.3 Kempen kesedaran

3.4 Menguatkuasakan undang-undang

4.0 KESIMPULAN

Masalah pembuangan bayi merupakan salah satu natijah buruk yang terhasil akibat daripada pelbagai masalah masyarakat yang kini telah menjadi barah di dalam masyarakat kita. Justeru, kepincangan pendidikan, persekitaran, perundangan dan institusi keluarga harus diperbetulkan demi melahirkan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai murni yang membawa kepada lahirnya generasi muda yang mempunyai daya tahan yang tinggi bagi menghadapi pelbagai cabaran yang mendatang di zaman yang serba canggih dan moden ini.

Read more...

FALSAFAH GEOGRAFI

Geografi adalah satu mata pelajaran yang kompleks kerana ia bukan sahaja mempunyai ciri-ciri sosial tetapi termasuk juga ciri-ciri sains semula jadi. Geografi memandang manusia dengan aspek semula jadinya sebagai penaburan ruang yang saling berkaitan di atas permukaan bumi.Pola-pola tersebut adalah seperti penaburan penduduk, bandar, bahasa, negeri, politik, sistem pertanian, perindustrian, iklim serta penduduk.

Di samping itu pengajian geografi ialah mengenai perhubungan atau saling hubungan antara kawasan-kawasan seperti trafik penumpang pesawat udara, perkapalan lautan atau perdagangan antarabangsa.

Tambahan pula geografi cuba menggunakan data-data daripada dunia biologi, fizikal dan sosial seperti unsur-unsur yang menunnjukkan variasi yang jelas dalam ruang yang mempunyaisaling hubungan yang bermakna dengan fenomena yang lain.

Oleh yang demikian, geografi bolehlah disifatkan sebagai satu bidang pengetahuan atau 'field of knowledge' dan bukanlah satu subjek yang tersendiri di mana pengetahuan-pengetahuan adalah asli kepada mata pelajaran itu. Ini bermakna geografi bukanlah satu bentuk pengetahuan tetapi ia adlah satu bidang, di mana kebanyakan butir pengetahuannya didapati subjek-subjek sains sosial dan sains semulajadi. Konsep geografi ini adalah konsisten dengan falsafah serta ideanya iaitu:

1. Geografi sebagai satu sintesis

2. Geografi sebagai satu pandangan

Dalam konteks itu, sintesis boleh disifatkan sebagai penggabungan unsur-unsur dan bahagian-bahagian supaya menjadi satu keseluruhan.

Oleh sebab itu Geografi ialah satu mata pelajaran yang kompleks adalah sukar untuk memberinya satu definisi yang khusus. Banyak percubaan telah dibuat untuk mendifinasikan bidang itu dan berikut ialah takrifan yang penting dan menarik.

UNESCO (1956) mendifinasikan geografi sebagai:

1. satu agen sintesis

2. satu kajian perhubungan ruang

3. sains dalam penggunaan tanah

John Mackinder (1861-1947) seorang pakar geografi memberi definisi geografi sebagai satu kajian mengenai kaitan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Read more...

SEBAB AGAMA KRISTIAN DITENTANG OLEH PEMERINTAH ROM DAN USAHA-USAHA YANG DIAMBIL UNTUK MENINDAS PENGGANUT KRISTIAN

Agama kristian adalah sebuah agama yang berteraskan ajaran Jesus. Kebanyakan buku yang ditulis oleh sarjana barat menyatakan bahawa Jesus adalah berasal dari Bathelem, Jerusalem.Setelah berumur 30 tahun, Jesus telah menyebarkan ajarannya kesekitar Bathelem hingga ke serata Palestine.Selepas kematian Jesus, ajarannya telah diteruskan oleh 12 para pengikutnya atau dikenali sebagai utusan duabelas (Twelve Apostles). Antaranya adalah Saint Paul yang bertanggungjawab menyebarkan agama Kristian sehingga ke Greek,Asia Kecil dan seterusnya ke Rom.Paul adalah seorang warganegara Rom yang kaya dan taraf kewarganegaraan yang dimilikinya itu telah membolehkannya pergi kemana-mana sahaja untuk menyebarkan agama Kristian.

Semasa zaman pemerintahan republik Rom,Palestine pernah dikuasai oleh panglima Rom yang handal iaitu Pompey pada tahun 63 masihi.Penguasaan ini diteruskan dengan pemerintahan maharaja Augustus pada abad pertama masihi.Keadaan ini telah membolehkan agama kristian meresap ke dala empayar Rom secara perlahan-lahan.Empayar Rom merupakan sebuah empayar yang diperintah secara mutlak oleh maharaja Rom dalam tempoh 500 tahun.Adat asal empayar Rom adalah rakyat akan menyembah maharaja.Sebagai contohnya,semasa pemerintahan maharaja Domilition( 81-96 masihi ) dimana penyembahan maharaja merupakan agama yang direstui negara.Disamping itu juga rakyat turut menyembah pelbagai dewa dewi.Keadaan berubah setelah kedatangan ajaran Kristian.Keadaan ini seterusnya telah mendorong kepada penindasan orang-orang Kristian oleh para pemerintah Rom.

Agama Kristian ketika diawal pengenalannya,telah diberi toleransi dan diterima oleh masyarakat mahupun maharaja Rom sendiri.Dalam hal ini,agama Kristian amat mudah untuk mendapat tempat di hati masyarakat Rom terutamanya bagi golongan bawahan seperti golongan hamba termasuk juga orang asing yang tinggal di Rom.Ini adalah kerana konsep monoteisme yang dibawa oleh Kristian yang lebih mudah difahami daripada kepercayaan terhadap berbagai-bagai dewa-dewi dan tuhan.Keadaan ini secara langsung telah menyebabkan agama Kristian telah tersebar luas pada ketika itu.Apabila keadaan ini berlaku maka ajaran-ajaran yang ditekankan dalam agama kristian telah tersebar dengan meluas seperti penyembahan tuhan yang satu dan secara langsung dilihat sebagai ancamann terhadap maharaja sehingga menyebabkan penentangan oleh para pemerintah Rom.Berdasarkan keadaan ini,adalah dapat dilihat bahawa diantara sebab utama penentangan agama Kristian oleh pemerintah Rom adalah berikutan agama Kristian yang telah menamatkan amalan penyembahan maharaja.Dalam adat asal empayar Rom,masyarakatnya akan menyembah dan memuja maharaja.Keadaan ini dapat dilihat semasa pemerintahan maharaja Domilition (81 – 96 masihi) dimana penyembahan maharaja adalah sebuah agama yang direstui oleh negara.Bagi pemerintah Rom penyembahan dan pemujaan maharaja Rom adalah sebagai asas semangat patriotik yang menyatukan kepelbagaian masyarakat dibawah naungan Rom.Hal ini bermaksud,dengan hanya menyembah maharaja seorang sahaja,masyarakat yang pelbagai bangsa dibawah naungan Rom akan bersatu padu dalam pemerintahan Rom.

Sebaliknya,pengganut agama Kristian hanya akan menyembah tuhan mereka yang satu serta tidak menuntut para penganutnya untuk memuja maharaja sebagai amalan dalam kehidupan sosial dan politik empayar Rom pada masa itu.Apabila keadaan ini berlaku pastinya akan mengancam dan menamatkan amalan penyembahan maharaja seandainya semakin ramai rakyat Rom memeluk agama Kristian.Dengan itu,kemegahan maharaja yang selama ini dipuja dan disembah oleh rakyat akan berakhir begitu sahaja.Oleh itu,para pemerintah Rom merasa bimbang kesetiaan politik masyarakat akan beralih kepada agama Kristian.Bagi menyelamatkan keadaan ini maharaja Rom telah melakukan penentangan terhadap agama Kristian tersebut.

Disamping itu juga agama kristian sering dianggap oleh para pemerintah Rom sebagai punca kepada sebarang malapetaka yang berlaku di Rom.Empayar Rom sememangnya sering dilanda oleh pelbagai malapetaka ketika itu.Terdapat beberapa malapetaka yang telah berlaku di Rom ketika itu seperti merebaknya penyakit misteri yang telah mengorbankan banyak nyawa di Rom.Selain itu,terdapat juga pencerobohan orang-orang Gasar yang tidak bertamadun terhadap Rom.Orang-orang Gasar ini adalah terbahagi kepada beberapa Kaum atau etnik iaitu Goths,Huns,Vandals,Franks dan Lombards.Orang-orang Gasar ini adalah suku kaum yang menetap di Utara Rhine dan Danube yang sering menyerang empayar Rom dari semasa ke semasa mulai abad ke 3 hingga abad ke 6 masihi

Antara contoh lain malapetaka yang berlaku di Rom adalah seperti kebakaran yang telah berlaku di Rom pada tahun 64 masihi. Kebakaran itu telah menyebabkan kemusnahan besar terhadap Bandar-bandar di Rom Kebakaran tersebut talah memusnahkan dua per tiga daripada bandar Rom dan turut memusnahkan Kuil Jupiter Stator dan tempat pembakaran Vestal Virgins . Dalam hal ini,Maharaja Nero telah menuduh orang Kristian sebagai punca kebakaran tersebut.

Diatas sebab-sebab penentangan itu,maka para pemerintah Rom telah membuat beberapa usaha untuk menindas pengganut agama Kristian.Diantara tindakan mereka adalah menyingkirkan pengganut agama kristian daripada perlindungan undang-undang.Terdapat tiga jenis undang-undang di Rom pada masa itu iaitu undang-undang sivil (Jus civile),Natural law dan undang-undang rakyat (Jus Gentium).Undang-undang sivil adalah undang-undang Rom untuk warganegaranya termasuk undang-undang senat dan dikri-dikri.Manakala undang-undang rakyat pula adalah undang-undang yang sama bagi semua rakyat tanpa mengambil kira warganegara Rom.Undang-undang Rom yang ketiga pula adalah “ Natural Law”.Undang-undang ini telah menegaskan bahawa manusia adalah sama dari sisi undang-undang dan berhak terhadap beberapa hak asas dan kerajaan tidak berkuasa untuk menindas.Namun orang-orang kristian telah dikecualikan daripada undang-undang ketiga tersebut iaitu Natural Law.

Penyingkiran orang kristian ini daripada Natural Law tersebut telah membolehkan penindasan terhadap orang kristian dilakukan maharaja Rom termasuk masyarakat Rom.Keadaan ini dapat dilihat semasa zaman pemerintahan maharaja Nero.Dalam hal ini beliau telah menangkap dan menyeksa pengganut kristian dengan pelbagai cara.Sebagai contohnya,beliau telah menangkap orang–orang kristian dan diseksa, sarungkan dengan kulit binatang yang kemudiannya akan dilepaskan anjing untuk menyerang orang tersebut.Disamping itu juga,maharaja Nero turut menangkap orang-orang kristian dan diikat pada tiang istana,kemudiannya akan disimbahkan dengan tar dan dibakar serta dibiarkan menyala untuk menjadi obor-obor api. Keadaan ini telah menyebabkan ramai orang kristian menderita dan terkorban.

Selain itu juga,para pemerintah Rom turut mengenakan hukuman terhadap orang-orang Kristian.Dalam hal ini para gabenor provinsi dan pemerintah di Rom pada masa itu telah menganggap orang-orang Kristian sebagai pengkhianat kepada negara.Ini adalah kerana pengganut agama Kristian hanya menyembah tuhan yang satu serta tidak menggalakkan pengganutnya menyembahan orang lain.Pendek kata pengganut agama Kristian ini tidak akan menyembah dan memuja maharaja melainkan tuhan mereka.Oleh itu,pemerintah Rom telah melihat ini sebagai satu ancaman kepada amalan penyembahan maharaja menyebabkan mereka dihukum kerana dianggap telah menentang undang-undang atau peraturan empayar Rom.Sebagai contohnya pada zaman pemerintahan maharaja Nero (54m-68m),beliau telah menghukum bunuh orang-orang Kristian dan orang-orang Yahudi secara beramai-ramai.Pernah juga pada suatu masa orang-orang kristian yang telah ditangkap telah dihumban ke sangkar singa di Sarkas sebagai umpan singa.Seterusnya pula pada 15 Ogos pada tahun 64 masihi,terdapat satu upacara pembakaran hidup-hidup orang Kristian oleh maharaja Nero di Istananya.

Para pemerintah Rom turut melaksanakan dasar memusuhi agama kristian bagi menindas orang-orang kristian.Perlaksanaan dasar ini dapat dilihat pada zaman pemerintahan maharaja Dioclectian.Namanya adalah sering dikaitkan dengan hukuman terakhir dan paling teruk bagi gereja-gereja yang terawal di Rom.Dalam hal ini beliau telah bersepakat dengan pembantunya,iaitu Galerius ketika menghadiri satu mesyuarat majlis di Nicomedia pada tahun 302 masihi,untuk mengekang agama Kristian daripada terus berkembang.Keadaan ini telah menyebabkan beliau telah melarang sebarang pertemuan atau perhimpunan yang berkaitan dengan agama kristian.Sekiranya ingkar,sesorang itu akan ditangkap ,didera dan akan disoal untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan.Terdapat tiga jenis hukuman yang telah dikenakan terhadap orang-orang kristian yang ditangkap.Sebagai contohnya,jika Bishops ditangkap,maka Bishop tersebut akan dipenjara,kemudiannya akan diseksa dan akhirnya dipaksa untuk mengorbankan sesuatu.Malahan orang bawahan juga turut dikenakan dengan hukuman yang sama.Keadaan ini pastinya telah mengganggu kegiatan keagamaan ajaran Kristian pada masa itu .

Disamping itu, beliau telah telah merampas semua harta gereja,memusnahkan gereja dan merampas kitab Injil.Sebagai contohnya pemusnahan gereja di Nicomedia pada 24 Februari 303 masihi oleh maharaja Diocletian.Pada zaman pemerintahan maharaja Diocletian juga ,beliau telah melucutkan jawatan pentadbiran mahupun ketenteraan mana-mana individu yang menganuti ajaran Jesus tersebut.Keadaan ini semestinya akan membuatkan pengganut agama Kristian yang menyandang jawatan ketika itu untuk berfikir dua kali sama ada untuk memilih untuk terus menyandang jawatan tersebut atau disingkirkan dan meneruskan ajaran agama Kristian serta akan ditindas.Penindasan maharaja Diolectian terhadap orang-orang Kristian ini sememangnya telah memberi rasa takut dan gentar orang-orang Kristian terhadap maharaja ini.Sehingga beliau berhenti menjadi maharaja pada 1 May 305, kebanyakan orang kristian berasa lega dengan berita tersebut.Namun begitu ,penindasan orang-orang Kristian masih berlaku selepas 7 tahun maharaja Diolectian berhenti.Keadaan ini pastinya memberi satu ujian yang paling getir bagi pengganut ajaran jesus untuk meneruskan ajaran tersebut.Keadaan ini ditambah lagi dengan pemusnahan kitab-kitab suci, tempat-tempat beribadat orang Kristian oleh pemerintah Rom pada masa itu.

Sejak diawal penyebarannya, Agama Kristian telah menghadapi pelbagai dugaan.Apa yang nyata disini adalah ajaran-ajaran agama Kristian yang bertentangan dengan peraturan empayar Rom telah menyebabkan agama ini secara langsung ditentang oleh pemerintah di Rom.Faktor utama penentangan pemerintah Rom terhadap agama kristian ini adalah agama kristian yang mengancam serta menamatkan amalan penyembahan maharaja oleh masyarakat di Rom. Dalam hal ini adalah dapat dilihat bahawa, sokongan utama kepada maharaja yang memerintah di Rom adalah berasal dari rakyat Rom sendiri. Oleh itu dengan adanya amalan penyembahan maharaja ini ,maka rakyat akan terus setia serta akan memberi sokongan kepada maharaja yang memerintah. Kedatangan agama Kristian ini juga dilihat oleh para pemerintah rom sebagai pemecah kepada perpaduan politik Rom serta perpaduan masyarakat Rom. Hal ini kerana,kedatangan agama Kristian ini telah membahagikan masyarakat Rom kepada dua bahagian iaitu masyarakat yang mengganut agama pagan dan masyarakat yang mengganut agama Kristian.Apabila keadaan ini berlaku maka masyarakat Rom akan berpecah.Hal ini kerana kepercayaan asal rom iaitu pagan telah mengggap agama Kristian sebagai satu saingan kepada ajaran lama berikutan ajaran Jesus ini yang cepat tersebar di Rom ketika itu.

Keadaan ini telah mendorong kepada penindasan orang-orang Kristian yang bukan sahaja oleh maharajanya bahkan juga oleh msayarakat Rom sendiri. Penindasan yang telah dilakukan oleh para pemerintah rom ini sememangmya telah memberikan keasan terhadap ajaran Kristian ini, hal ini adalah kerana ramai penggganut agama Kristian ini yang terkorban menjadi mangsa keganasan pemerintah Rom. Apa yang lebih penting disini adalah kehilangan atau pemusnahan kitab-kitab suci serta pemusnahan terhadap gereja-gereja serta harta gereja dimana barang-barang yang diperlukan dalam agama ini telah banyak yang musnah ketika itu. Namun begitu,penindasan - demi penindasan yang dibuat oleh pemerintah Rom pada ketika itu langsung tidak menggugat pengganut agama Kristian ini dari meneruskan pengamalan ajaran agama ini. Penindasan yang berleluasa oleh pemerintah Rom telah menyebabkan orang-orang Kristian tidak lagi menjalankan aktiviti keagamaaan secara terbuka tetapi telah menjalankan aktiviti keagamaan secara sembunyi atau bawah tanah. Di rumah-rumah juga, pengganut agama Kristian telah membina bilik-bilik sulit atau rahsia untuk menyembunyikan diri jika terdapat serbuan oleh tentera Rom untuk menangkap pengganut agama Kristian. Namun keadaan berubah apabila pemerintahan Constantine dimana beliau telah membenarkan ajaran ini di Rom.Nasib pengganut agama Kristian menjadi semakin baik apabila Maharaja Theodosius I (379-395m) telah mengisytiharkan agama Kristian sebagai agama rasmi Kerajaan Rom pada 308 masihi.

Read more...

Faktor-faktor pengukuhan Johor.

Kejatuhan kerajaan Melaka di tangan Portugis pada tahun 1511 secara tidak langsung telah memberi impak tidak kira positif mahupun negative kepada kerajaan lain di asia tenggara.Namun,apa yang nyata sekali adalah kebangkitan kerajaan Acheh selepas kejatuhan kerajaan Melaka.Kejatuhan kerajaan Melaka ini telah membolehkan Acheh muncul sebagai kuasa yang kuat terutamanya semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636).

Kerajaan Johor telah diasakan oleh Raja Alauddin iaitu putera Sultan Mahmud dari Melaka.Peperangan adalah sering berlaku diantara Kerajaan Acheh,Portugis dan kerajaan Johor bagi menguasai perairan Selat Melaka.Hal ini kerana Semasa Kerajaan Melaka masih berada di zaman kegemilangan nya, selat Melaka bukan saja menjadi laluan utama para perdagang yang berdagang ke timur dan eropah malahan juga menjadi laluan uatama perdagang yang datang berdagang ke Melaka.Pada masa yang sama juga,selat Melaka ini adalah berada di bawah kekuasaan kerajaan Melaka.Namun selepas kejatuhan kerajaan Melaka,pihak Portugis,kerajaan Acheh dan kerajaan Johor sering bertelagah sesama sendiri bagi menguasai selat Melaka tersebut.Keadaan ini seterusnya telah mewujudkan perang tiga segi diantara tiga kerajaan tersebut.Kemunculan kerajaan Johor sebagai sebuah kerajaan yang kuat pada abad ke -17 adalah secara perlahan-lahan.

Dasar luar Johor.

Dasar Suai Faedah

Dasar suai faedah merupakan diantara dasar luar yang digunakan oleh kerajaan Johor bagi mengukuhkan kerajaannya pada abad yang ke-17.Dasar ini telah digunakan oleh Johor terhadap Belanda bagi mengatasi musuhnya iaitu Acheh dan Portugis.Disamping itu,perebutan untuk menguasai selat Melaka oleh kerajaan Acheh,Portugis dan kerajaan Johor juga menyebabkan ketiga-tiga kerajaan ini sering berperang sesama sendiri.Pada tahun 1508,Acheh telah menyerang ibukota Johor sehingga musnah.Oleh itu,pada tahun 1536,kerajaan Johor telah membuat perjanjian dengan Portugis di Sayong Pinang dan telah berpakat dengan Portugis bagi menyerang Acheh.Tidak lama kemudian, Johor telah berbaik-baik dengan Acheh semula dan bepakat untuk menyerang Portugis di Melaka.

Penggunaan dasar ini oleh kerajaan Johor amat jelas sekali dalam pakatan Johor dengan Belanda untuk menyerang Portugis dimana pada masa yang sama juga kerajaan Johor turut berpakat dengan Portugis untuk menyerang Acheh.Dalam hal ini,kerajaan Johor yang mempunyai hubungan baik dengan Belanda telah menangani perjanjian dengan pihak Belanda pada tahun 1639 dimana wakil bagi kedua-dua pihak iaitu Laksamana Tun Abdul Jamil yang mewakili Johor dan Philip Lucaz yang mewakili Belanda telah berpakat bagi menyerang portugis di Melaka.Dengan itu serangan Belanda terhadap Portugis di Melaka dengan bantuan Johor pada 14 Jun 1641 telah berjaya mengalahkan pihak Portugis.Walaupun tentera Johor tidak menyertai serangan terhadap Portugis sepenuhnya,tentera Johor telah melakukan tanggungjawap yang penting ketika itu seperti membuat tapak meriam,menggali parit dan menaikan semangat tentera Belanda semasa berperang dengan tentera Portugis.Jasa kerajaan Johor dalam peperangan itu telah mendapat penghargaan daripada gabenor Jeneral Antonio van Doemen seperti yang tertulis dalam suratnya kepada Lembaga V.O.C.Oleh itu ,dasar ini sememangnya telah memberi banyak faedah kepada kerajaan Johor bagi mengukuhkan kedudukan nya.

Hubungan baik dengan Belanda.

Ancaman yang kerap kali dibuat oleh pihak Acheh dan pihak Portugis telah menyebabkan kerajaan Johor berikhtiar untuk mencari perlindungan.Oleh itu,kerajaan Johor telah menjalinkan hubungan dengan Belanda bagi tujuan tersebut.Hubungan diantara Johor dan Belanda ini telah diperkukuhkan lagi dengan perjanjian Johor dan Belanda pada tahun 1639.Perjanjian ini telah diperbaharui pada tahun 1641 selepas kedatangan seorang wakil Belanda iaitu laksamana Jacob Van Heemskerrk ke Johor.Sultan Alauddin Riayat Syah memerintah Johor ketika itu telah menyedari betapa pentingnya menjalinkan hubungan persahabatan dengan Belanda bagi mengatasi ancaman Portugis dan Acheh.Baginda berasa yakin terhadap faedah persahabatan dengan Belanda berikutan Belanda yang bertambah kuat di kepulauan Melayu Indonesia.Antara faedah yang diperolehi oleh Johor melalui persahabatan dengan Belanda ini ialah Kerajaan Johor telah mendapat jaminan keselamatan serta hak keistimewaan dalm urusan perdagangan.Orang-orang penting dalam kerajaan Johor ini seperti bendahara dan Majlis orang kaya juga turut dianugerahkan pas kebenaran untuk berdagang di Melaka.Disamping itu,Pihak Belanda juga turut memberikan kelengkapan senjata kepada kerajaan Johor bagi mempertahankan Johor dari dapada sebarang ancaman musuh.Pada tahun 1641 ,iaitu melalui perantaraan Belanda ,Johor dan Acheh telah memeterai perjanjian damai secara langsung telah melemahkan Acheh.

Penguasaan Belanda terhadap Melaka selepas kekalahan Portugis hanyalah menjadikan Melaka sebagai pusat kawalan Belanda bagi melindungi kapal-kapal Belanda yang melalui selat Melaka dan tidak berminat menjadiakan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan.Ini adalah kerana kepimpinan V.O.C yang memilih Betawi sebagai pusat kegiatan ekonomi dalam jaringan pedaganagn V.O.C. yang luas di benua asia.Oleh itu Johor telah merasakan kepentingan Belanda dalam pengukuhan kerajaan Johor.Pernah berlaku dimana berlakunya percanggahan pendapat diantara kerajaan Johor dengan pembesar belanda di melaka dimana Johot telah mneghantar wakil ke Bertania dan menerangkan kepada Belanda bahawa sekiranya Belanda ingin menghukum Johor berikutan pakara tersebut,maka Johor akan berpindah ke tempat yang lain.Berkemungkinan tempat baru perpindahan kerajaan Johor itu merupakan kawasan yang didiami oleh orang laut dan berkemungkinan juga orang laut tersebut akan menganggu kapal-kapal yang berlayar di selat Melaka dan secara tidak langsung telah memesongkan kapal-kapal tersebut daripada sampai ke perlabuhan Belanda.Oleh yang sedemikian,Belanda memandang serius pekara tersebut menyebabkan nya memihak kepada Johor segala hal.

Kekalahan Portugis di Melaka

Penguasaan Portugis selama 112 tahun di Melaka telah berakhir dengan kekalahannya ditangan Belanda pada tahun 1641.Sebelum kekalahan itu,pihak Portugis kerap kali menyerang Johor iaitu diantara tahun 1528 sehingga tahun 1642 semata-mata untuk menjaga kepentingannya.Segala tindakan Portugis seperti membakar kubu pertahanan dan serta istana Johor menyebabkan Johor terdesak dan menjalinkan hubungan dengan Belanda pada kurun ke-17 iaitu dengan harapan Belanda akan membantu Johor dalam menghadapi ancaman dari Acheh dan Potugis.Pada tahun 1636 ,Johor telah membantu Belanda dalam menyerang kubu Portugis di Melaka.Sebelum itu ,Raja Abdulah telah membuat pertemuan khas dengan laksamana Belanda iaitu Admiral Matelif di atas kapal perang Belanda yang diberi nama Ovanje di hujung pelabuhan Melaka untuk berunding mengenai serangan ke atas Portugis di Melaka.Serangan yang bermula dari bulan Ogos itu telah membuahkan hasil dengan kemenangan Belanda pada Januari 1641.

Peranan tentera Johor dalam serangan itu adalah membantu Belanda dalam mengangkut alat-alat perang,membuat tapak meriam,menggali kubu parit,menyekat musuh dari lari ke hutan dan yang paling penting dalah menaikan semangat tentera Belanda ketika waktu genting iaitu semasa belanda mengepung kota Melaka.Kekalahan Portugis ini telah membolehkan Johor memperbaiki pentadbiran tanpa sebarang ancaman luar.

Kemerostan kuasa Acheh

Acheh merupakan sebuah kerajaan yang mengancam kerajaan Johor sebelum ini.Selepas kejatuhan Melaka, Acheh telah muncul sebagai negara yang kuat dimana telah mempunyai bala tentera yang kuat dan kaya.Hal ini telah mendorong Acheh unutk meluaskan kuasanya dan seterusnya menyebabkannya menyerang kerajaan Johor pada tahun 1564.Acheh juga adalah terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam sehinggakan ramai pedagang Islam datang ke Acheh bagi menjalankan aktiviti perdagangan.Namun,pada tahun 1629 ,pihak Portugis telah menyerang Acheh.Serangan ini telah meninggalkan kesan yang besar terhadap Acheh dimana seramai 19000 tentera Acheh telah terkorban dan kebanyakan kapal perang Acheh telah musnah teruk dalam serangan itu.Semenjak itu,kerajaan Acheh tidak lagi memiliki bala tentera yang kuat seperti sebelumnya.

Keadaan bertambah teruk lagi dengan kemangkatan Sultan Iskandar Thani pada 15 Februari 1641.Pemerintahan Acheh seterusnya telah diambil alih oleh Puteri Saifatuddin dengan memakai gelaran Tajul Alam Saifiatuddin Syah yang merupakan balu Sultan Iskandar Thani.Dengan itu,bermulalah era pemerintahan raja-raja perempuan di Acheh dan perbagai masalah telah timbul. Ini adalah disebabkan ketidakcekapan baginda sultanah dalam pentadbiran kerajaan.Ini kerana baginda sultanah lebih berminat dalam bidang kesenian dan mendalami ilmu keagamaan sehingga mengabaikan aspek pentadbiran dan ketenteraan.Sementara itu,pembesar Acheh pula hanya mementingkan kepentingan mereka tanpa memperdulikan hal pentadbiran negara.Hal ini ditambah lagi dengan perjanjian damai diantara Johor dan Acheh pada tahun 1641 melalui perantaraan Belanda.Perjanjian ini mengatakan bahawa kedua-dua kuasa tersebut bersetuju untuk tidak mencampuri urusan masing-masing sehingga tercetusnya peperangan.Manakala semua bentuk permusuhan juga telah ditamatkan.Perjanjian ini secara langsung telah melemahkan lagi kerajaan Acheh. Tahun 1641 ,merupakan tarikh bersejarah Johor dimana tahun tersebut menjadi batas pemisah antara perbatassan Johor dengan pengukuhan nya.Oleh itu,kelemahan dan perjanjian dengan Acheh sekaligus membebaskan Johor dari sebarang ancaman seterusnya menyebabkan pengukuhan kerajaan Johor.

Faktor pentadbiran

Daulat

Daulat amat penting dalam sesuatu pemerintahan sultan.Institutsi kesultanan status sesebuah kerajaan amat berprestij berikutan kesultanannya adalah berasal dari keturunan raja yang berdaulat dimana telah datang dari Bukit Siguntang .Oleh itu,sultan adalah mempunyai mandat untuk memerintah. Konsep daulat ini telah digunakan secara turun temurun oleh raja-raja melayu.Penerusan dan pengekalan konsep ini dalam kerajaan Johor adalah disebabkan oleh tradisi politik yang diamalkan dan yang paling penting adalah nasab keturunan kerabat diraja Melaka itu sendiri yang mengekalkan konsep daulat itu.Daulat mempunyai peranan yang besar dalam pembentukan budaya dan tradisi politik di Johor.Ketinggian daulat seseoarang raja dapat di ukur melalui kewibawaannya dalam pentadbiran dimana baginda dapat membawa kemakmuran kepada negerinya.Ketaatan para pembessar dan keberkesanan titah dan kepatuhan rakyat kepada sultan juga dapat membuktikan kedaulatan seseorang sultan itu.Dalam hal ini,kepercayaan daulat yang dimiliki oleh seseorang sultan dapat dikaitkan dengan pengukuhan kerajaan Johor melalui tugas oleh pembesar dan ketaatan rakyat terhadap sultan Johor.Oleh itu sistem ini dapat mewujudkan taat setia rakyat dan para pembesar .Seterusnya akan dapat mewujudkan pengukuhan dan keamanan kerajaan Johor.

Pemerintah yang berkaliber

Tindakan pemerintah Johor yang bijak telah membantu Johor menjadi sebuah kerajaan yang kuat dan kukuh .Dalam hal ini para pemerintah Johor telah memerintah Johor dengan system yang sistematik dan berkesan seterusnya membantu kepada pengukuhan kerajaan Johor.Pihak yang penting sekali dam pentadbiran Johor ini adalah Sultan Abdul Jalil Syah III, laksamana Tun Abdul Jamil dan Majlis Orang Kaya.Sultan Abdul Jalil Syah III adalah anak kepada Sultan Alauddin Riayat Syah III yang memerintah Johor pada tahun 1637.Dalam hal ini ,baginda telah banyak menyumbang kepada pengukuhan Johor.Ini kerana baginda telah mengadakan hubungan diplomatik Belanda dan baginda juga telah menandatangani perjanjian dengan Belanda untuk menyerang Portugis di Melaka.Seterusnya pada bulan Januari 1641,Belanda telah berjaya mengalahkan Portugis dan dengan itu Belanda juga telah berjaya menawan kota Melaka.Dalam pemerintahan baginda juga ,Sultan Abdul Jalil Syah III turut dibantu oleh pembesar seperti laksamana,para Pembesar,Orang Laut dan Majlis orang kaya.Rakyat yang telah berjasa kepada negeri Johor telah diberikan anugerah bagi menghargai jasanya dan ini secara langsung telah dapat menaikan taat setia rakyat terhadap pemerintah.Sistem pentadbiran di Johor juga turut mengamalkan Pembesar Empat Lipatan dimana ini merupakan satu sistem yang sama digunakan ketika Kesultanan Melayu Melaka.Namun terdapat sedikit perbezaan gelaran bagi orang kaya iaitu gelaran orang kaya dalam kerajaan Johor ialah Sri Bija Diraja ,Bendahara,Laksamana dan Temenggung.Peranan pembesar ini adalah menjadi penaung kepada perdagang dan saudagar yang datang berdagang di Johor dan disebabkan jasa pembesar itu para pedagang dan saudagar akan memberi sedikit imbuhan kepada pembesar sebagai tanda terima kasih.Dalam pentadbiran di Johor ini juga Laksamana adalah turut berperanan penting.Keadaan ini dapat dilihat kepada Laksaman Abdul Jamil dimana beliau telah memberikan sumbangan terhadap pengukuhan kerajaan johor.Beliau telah berjaya dalam usaha menaikan martabatkan kerajaan Johor dalam Alam Melayu.Hal ini dapat dilihat semasa perang diantara Johor dengan Jambi dimana Jambi telah mengalahkan Johor pada tahun 1673 dan beliau dengan bantuan Orang Laut telah berjaya membalas dendam terhadap Jambi dalam serangan balas Johor terhadap Jambi pada tahun yang seterusnya..Sebagai penghargaan,keluarga Laksamana Tun Abdul Jamil telah diberi kedudukan yang berpengaruh di Johor.

Majlis orang kaya

Majlis orang kaya juga berperanan penting dalam mempergukuhkan Johor.Fungsi Majlis Orang Kaya ini adalah sama seperti tugas Bendahara iaitu menjadi penasihat kepada sultan.Majlis ini akan berbincang dengan bendahara mengenai perlaksanaan perintah raja atau pekara yang berhubung dengan perintah kerajaan.Hubungan ini adalah penting bagi menghindari sebarang kekacauan dalam menjalankan sesuatu tugas pentadbiran .Selain menjadi penasihat kepada sultan ,Majlis ini turut bertindak sebagai pihak yang bertindak membetulkan sebarang ketidakseimbangan terhadap perlaksanaan dan pengumpulan harta yang berlebihan terhadap mana-mana pembesar atupuun orang-orang kaya yang ada di Johor.Oleh itu peranan Majlis Orang Kaya ini amatlah penting dalam mengawal tingkah laku dan tatatertib yang seterusnya dapat mewujudkan keamanan serta mengelakan berlakunya perebutan kuasa atau kekayaan .Kesimpulanya Majlis ini dapat menstabilkn kedududkan politik dan dapat melicinkan unsur pentadbiran Johor.

Peranan Orang Laut

Orang Laut merupakan salah satu pihak yang amat penting sekali dalam pembentukan kerajaan Johor terutama sekali dalam bidang keselamatan dari abad ke 15 hingga abad ke 17.Orang Laut merupakan masyarakat yang telah mendiami kawasan kepulauan di Kepulauan Riau-Lingga,Pulau Tujuh dan kepulauan Bantam.Orang Laut juga boleh digambarkan sebagai masyarakat atau suku-suku yang hidup secara normad.Berkemungkinan besar tanpa Orang Laut ,Johor tidak akan dapat mengukuhkan kedudukannya.Dalam kerajaan Johor Orang Laut berperanan penting iaitu menjadi tentera yang mengawal perairan Johor.Dalam hal ini mereka akan memastikan perairan Johor bebas daripada ancaman lanun dan memastikan setiap perdagang yang datang ke johor adalah selamat dari ancaman luar.Selain itu Orang Laut juga mahir dalam bidang pertukangan.Sebagai contohnya,mereka adalah mahir dalam aktiviti membuat dan membaiki kapal.Mereka juga boleh menjadi tukang kayu yang mahir serta pandai membuat senjata.Masyarakat Orang Laut ini juga dalah terdiri darpada pelbagai suku iaitu Suku Bulang ,Suku Bullu,suku Kalang ,suku Bakaka dan suku Toming yang berasal dari pulau Singapura dan suku Bantam yang berasal dari pulau Bantam.Orang Laut mempunyai pelbagai keistimewaan yang berkaitan dengan laut.Sebagai contohnya,mereka sangat peka terhadap keadaan di laut di mana mereka sentiasa fasih serta memahami keadaan angin di laut.

Adalah juga dikatakan bahawa ,satu keistimewaan yang terdapat pada Masyarakat Laut yang tidak terdapat pada mana-mana masyarakat pada waktu itu ialah Orang laut boleh berkumpul dalam masa yang singkat apabila diperlukan oleh sultan serta sangat cekap dalam melancarkan serangan balas ke atas musuh yang datang menyerang Johor.Orang Laut juga berperanan mengikut suku yang telah ditetapkan oleh sultan dan mengikut kemahiran masing-masing .Diantaranya orang Laut yang menjadi hulubalang Johor ialah dari suku Bintan, Mepar dan Kalang.Suku Matang pula yang mahir dalam bidang pembuatan senjata telah berperanan dalam membuat senjata seperti keris.Selain itu,Orang Laut juga turut menjalankan aktiviti perdagangan dan sangat terkenal sebagai peniaga yang sangat bijak berniaga..Oleh itu antara satu sebab yang menyebebkan kerajaan Johor dapat mengukuhkan kerajaannya adalah disebabkan kewujudan Orang Laut serta sumbangannya amat jelas dan besar sekali iaitu dalam bidang keselamatan yang telah membantu dalam pengukuhan kerajaan Johor pada abad ke 17.

Taat setia negeri-negeri jiran

Kerajaan Johor turut menerima taat setia daripada negeri-negeri jiran kerajaan Johor sendiri.Keadaan ini telah mampu menjamin keselamatan dan pertahanan kerajaan Johor.Dalam hal ini,negeri-negeri tersebut akan membekalkan ketenteraan kepada Johor jika Johor diserang musuh.Taat setia negeri-negeri ini wujud kerana sebelum kewujudan kerajaan Johor sendiri,negeri-negeri ini turut memberi taat setia kepada kerajaan melaka.Disebabkan sultan yang memerintah Johor adalah berketurunan Kesultanan Melaka.Oleh itu,mereka akan meneruskan tradisi bertuankan Kesultanan Melaka yang berada pada kesultanan Johor tersebut .Negeri –negeri ini juga turut membekalkan barang-barang dagangan kepada Johor sehinggakan Johor telah menjadi satu pusat perdagangan yang begitu penting.Negeri-negeri di pantai timur Sumatra yang masih memberikan taat setia ini ialah Siak,Kampar dan Bengkalis.Mana kala negeri-negeri di tanah melayu sendiri pula seperti Pahang, Selangor,Negeri Sembilan dan Terengganu yang masih dibawah naungan Johor.Sokongan padu dan taat setia negeri jiran ini secara langsung telah memebantu kerajaan Johor mempertahankan kedudukan nya daripada sebarang ancaman. Taat setia yang diberikan oleh negeri-negeri tersebut telah membantu dalam pengukuhan kerajaan Johor.

Factor perdagangan.

Kedudukan Johor yang strategik

Keadaan persekitaran yang menarik dan strategic juga dapat membantu perkembangan sesebuah kerajaan..Keadaan ini dapat dibuktikan dengan kedudukan negeri Johor yang strategik tersebut.Kedudukan strategik Johor iaitu terletak di pintu masuk dari Selatan ke Selat Melaka adalah amat penting sekali.Kedudukan strategik ini telah menjadikan Johor sebagai pelabuhan perdagangan yang penting berikutan kedudukan nya yang terletak diantara laluan perdagangan yang menghubungkan timur dan barat.Perlabuhan Johor adalah sesuai untuk dimasuki oleh kapal-kapal dan perahu dagang berikutan kedudukan perlabuhan tersebut yang terlindung daripada tiupan angin monsun iaitu tiupan angin monsun Timur Laut dan tiupan angin monsun Barat Daya disebabkan kedudukan Johor ysng strategik itu menjadikan Johor sebagai sebuah pusat perdagangan yang terkenal dan maju.

Memandangkan perlabuhan Johor semakin penting,kerajaan Johor telah menyediakan barang dagangan yang diperlukan oleh saudagar-saudagar yang datang ke Johor seperti lada hitam,hasil hutan,benang emas,biji timah kain sutera dan banyak lagi.Barang-barang ini juga terdiri daripada barang dari dalam dan luar Johor sendiri.Disamping itu juga pembesar seperti Syah Bandar diberi tanggungjawab oleh kerajaan Johor bagi mengawal semua aktiviti perdagangan di perlabuhan dan Syah Bandar telah menjalankan amanah itu dengan cekap dan selamat.Disamping itu juga kegiatan perdagangan turut berlaku di Johor dimana para perdagang yang datang ke Johor saling memperdagangkan barang mereka.Perdagang-perdagang yang datang ke Johor adalah terdiri daripada perdagang dari China,India,Sepanyol,negara-negara eropah dan perdagang dari kepulauan melayu sendiri.Oleh itu,kedudukan strategik Johor ini telah memberikan faedah kepada Johor dimana ianya telah mewujudkan pelabuhan penting dan membantu meningkatkan ekonomi Johor.

System naungan

Disamping itu,kerajaan Johor juga turut melaksanakan sistem naungan dalam system pemerintahannya.Sistem naungan merupakan satu sistem yang menerangkan peranan pembesar Johor dalam melindungi nyawa dan harta benda setiap perdagang yang datang ke Johor.Pembesar-pembesar yang turut terlibat dalam sistem ini ialah bendahara,laksamana temenggung, syah Bandar serta penghulu bendahari.Biasanya pembesar yang terlibat dalam sistem ini akan mendapat ganjaran hasil daripada perdagangan yang dijalankan oleh perdagang mereka.Tujuan utama sistem ini diperkenalkan ialah untuk melindungi keselamatan para perdagang yang datang berdagang ke Johor daripada penagih hutang dan penjenayah.Keadaan ini pastinya dapat menjamin keselamatan para perdagang yang berdagang di Johor.

Keistimewaan lain yang turut diberikan kepada perdagang ialah para perdagang akan diberiakan pas daripada Belanda yang berbentuk cop mohor di mana telah mengizinkan para perdagang dibawah kuasa V.O.C. untuk berdagang di perlabuhan.Hal ini amatlah penting kepada perdagang kerana mereka dapat melakukan aktiviti perdagangan dengan bebas tanpa sebarang ancaman luar berikutan jaminan keselamatan yang diberikan kepada mereka.Kegiatan perdagangan yang berkembang pesat di Johor menjadi mewah dan mampu menyediakan kenudahan lengkap di perlabuhan Johor.Antara kemudahan yang terdapat di perlabuhan Johor ialah seperti kemudahan membaiki kapal yang rosak dan menyediakan kemudahan tempat tinggal kepada perdagang yang datang berdagang di Johor.Kerajaan Johor juga telah menggunakan sistem timbang tara yang adil dan mengenakan cukai yang berpatutan kepada perdagang.Gudang juga turut dibina dibawah tanah untuk mengelakan dari sebarang kes kehilangan ,kecurian,dan juga kebakaran.Pengurusan di perlabuhan juga adalah sistematik dan turut dikendalikan oleh pegawai kerajaan Johor.Seterusnya keadaan seperti ini secara langsung telah menjadikan Johor semakin maju dalam bidang perdagangan melalui aspek sistem naungan dan perdagangan yang dijalankan.

Kesimpulannya,kerajaan Acheh sebelum abad ke-17 merupakan sebuah kerajaan yang lemah.Segalanya bermula selepas penaklukan Melaka oleh pihak portugis pada tahun 1511,dimana lenyapnya sebuah kerajaan yang kuat di kepulauan melayu ketika itu.Penaklukan Melaka oleh pihak Portugis ini telah menjadikan kerajaan Ache sebuah kerajaan yang kuat dari sebelum nya.Malahan,demi kepentingan perdagangan masing-masing,kerajaan Johor,kerajaan Acheh dan pihak Portugis saling berperang untuk menguasai Perairan selat Melaka yang penting tersebut.Dalam hal ini,kerajaan Johor adalah pihak yang sering menjadi mangsa serangan kedua-dua pihak tersebut.Namun keadaan telah berubah selepas abad ke-17 dimana nasib telah menyebelahi Johor dalam beberapa pekara.Hubungan yang dijalinkan oleh kerajaan Johor dengan pihak Belanda merupakan satu langkah awal pengukuhan nya.Kekalahan pihak Portugis di tangan belanda dengan bentuan Johor telah membebaskan Johor dari ancaman satu kuasa besar yang selama ini telah menganggu kerajaan Johor. Keadaan sekali memihak kepada kerajaan Johor apabila Kerajaan Acheh telah mengalami kemerosotan.Kerajaan Johor telah memanfaatkan peluang yang ada dimana telah menyebabkan nya menjadi termasyhur seperti kerajaan Melaka.  • Bibliografi

  1. Abdullah Zakaria bin Ghazali dan Zainal Abidin Burhan (editor),Johor Dahulu Dan Sekarang.
  2. Abdul Halim Abdul Rahman,Malaysia kita,Kuala Lumpur:Institutsi tadbiran Awam(INTAN),1991.
  3. Barbara Watson Andaya,Leonard Y Andaya,Sejarah Malaysia.
  4. L.Y.Andaya,Kerajaan Johor,1641-1728,Pembangunan Ekonomi Dan Politik,Kula Lumpur:dewan Bahasa Dan Pustaka,1987.
  5. Haji Buyong Adil,Perjuangan Orang Melayu Menentang Penjajah abad ke 15-19,Kula Lumpur,Dewan Bahasa Dan Pustaka,1983.
  6. 17

    Hussien Ahmad,Sejarah Tanah Melayu 1400-1963 (2n,ed)Kota Baharu:87 Pustaka Aman Press,1994.

Read more...

Nasionalisme di Asia Tenggara.

Nasionalisme adalah berasal dari istilah perkataan Inggeris iaitu nasionalisme.Nasionalisme adalah terbit dari perkataan nation yang berasal daripada bahasa Latin iaitu nacio yang bererti bangsa.Di eropah konsep nation ini telah menjadi tunjang perpaduan ,kemegahan serta kedaulatan sesuatu bangsa dengan timbulnya gagasan nation-state (Negara bangsa) dengan tercetusnya revolusi Perancis 1879.Oleh itu,Nasionalise merupakan satu fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya tersendiri,memindahkan kedaulatan kepada rakyat ,serta menuntut kedaulatan ulung individu disalurkan kepada Negara bangsa itu.Disini orang eropah telah mengaitkan ketaatan dan perpaduan mereka sebagai satu kaum yang berasaskan agama iaitu Kristian,manakala ketaatan ini telah diberikan kepada raja atau dinasti.Hans Khon menyatakan bahawa nasionalisma adalah satu keadaan dimana satu kepercayaan politik yang menjadi asas kepada hubungan komuniti moden dengan hak tuntutan mereka terhadap pihak berkuasa.Nasionalisme juga berfokus kepada kesetiaan majoriti manusia berdasarkan Negara-bangsa sama ada wujud atau diperlukan.Oleh itu,Nasionalisme juga boleh didefinisikan sebagai melahirkan perasaan cintakan tanah air dalam usaha untuk membentuk sebuah negara bangsa.Oleh sebab itu juga, perkataan nasionalisme berkait dengan dua perkara iaitu kewarganegaraan dan semangat patriotik.Dalam hal ini,Kewarganegaraan adalah menuntut perpaduan politik dan kedaulatan kemerdekaan, manakala semangat patriotik pula adalah bermakna cintakan tanah air.Pendek kata, nasionalisme boleh dikatakan sentimen kesetiaan yang mengikat sekumpulan masyarakat menerusi institusi mahupun budaya yang sama bagi perpaduan di kalangan mereka yang seterusnya akan mencapai pembentukan negara yang merdeka.

Menurut Suntharalingam dan Abdul Rahman Ismail terdapat 2 bentuk Nasionalisme di Asia.Pertama adalah usaha menamatkan penjajahan serta merombak nilai dan institutsi politik secocok dengan konsep Negara bangsa yang bebas dan berdaulat.Keadaan ini dapat dilihat di Vietnam dan Burma.Manakala yang kedua adalah usaha untuk menghapuskan sistem kerajaan tradisional untuk mewujudkan negara bangsa yang iktiraf kedaulatan rakyat dan menyalurkan kesetiaan ulung rakyat itu kepada negara bangsa berkenaan.Keadaan ini pula dapat dilihat di Jepun dan China. Disini terdapat beberapa keadaan – keadaan dan faktor-faktor yang telah membawa kepada kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara sepanjang 1870 hingga 1920.

Diantaranya adalah perkembangan perhubungan yang pesat.Disini terdapat perkembangan perhubungan yang menghubungkan bandar-bandar seperti Rangoon,Bangkok,Hanoi atau Saigon dengan eropah.Ataupun perhubungan yang menghubungkan bandar-bandar utama ini dengan kawasan pinggir dan wilayah telah mendedahkan rakyat tempatan pada dunia luar.Sebagai contohnya berita tentang perang Russia Jepun pada tahun 1904 hingga 1905 telah dapat disebarkan ke seluruh kawasan berikutan adanya perkembangan perhubungan.Keadaan ini jelas apabila berita tentang kemenangan pihak Jepun dalam peperangan menentang Russia dirayakan di Burma.Secara tidak langsung perkembangan ini telah memberi peluang yang berguna kepada masyarakat tempatan untuk meneliti ideologi baru yang lebih relevan kepada perjuangan nasionalisme dengan mengambil kira keadaan tempatan yang berbeza.

Faktor yang seterusnya adalah peranan bahasa dan kesusasteraan.Bahasa merupakan satu kompenen yang penting sebagai alat komunikasi dan sangat penting untuk para nasionalis menyalurkan idea mereka.Peranan bahasa ini adalah boleh dilihat melalui dua aspek utama iaitu peranan tempatan dan peranan bahasa penjajah.Peranan bahasa tempatan ini dapat dilihat di Indonesia dimana, Bahasa Melayu telah dijadikan sebagai alat komunikasi dan sebaran maklumat disamping berperanan penting dalam menyatukan penduduk kerana Belanda telah membenarkan Bahasa Melayu menjadi bahasa perantaraan dalam urusan pentadbiran di Indonesia.Pendek kata bahasa Melayu telah menjadi Lingua Franca dan merapatkan perbezaan kaum dan telah menyatukan penduduk Indonesia.Keadaan ini secara tidak lansung telah membolehkan mesej-mesej berbau nasionalisme mudah disebarkan terhadap masyarakat.Kemunculan idea Melayu Raya atau Indonesia Raya kemudiannya telah memperlihatkan perpaduan bangsa Indonesia.Manakala peranan bahasa penjajah dapat dilihat di Filipina dimana bahasa Sepanyol telah berjaya menyatukan masyarakat Filipina walaupun terdapat bahasa Tagalog.Dalam hal ini,bahasa Sepanyol telah diajar di gereja-gereja serta sekolah mubaligh Kristian yang pada masa itu berperanan sebagai tempat pendidikan.Manakala kesusasteraan juga berperanan penting dalam memberi kesedaran kepada masyarakat melalui karya-karya para nasionalis.Di Filipina misalnya, Bahasa Sepanyol kesusasteraan adalah berperanan penting sebagai medium alat penyatuan rakyat.Ini dapat dilihat dengan kewujudan karya-karya yang memberi kesedaran untuk rakyat Filipina mengenai penindasan Sepanyol.Karya-karya ini adalah seperti hasil karya Jose Rizal seperti Noli Me Tangere (Jangan Sentuh Aku) – 1887 dan El-Filibusterismo (1891) serta Ninay (1885) oleh Dr. Pedro A. Peterno yang membidas pemerintahan Sepanyol.Kedua-kedua novel ini telah menceritakan tentang penderitaan rakyat Filipina dibawah penjajahan Sepanyol serta mengkritik kesatuan-kesatuan agama.Kedua-dua bentuk tulisan ini adalah bersifat gerakan propaganda menerusi penghasilan novel.

Di Indonesia pula, karya-karya seperti Siti Nurbaya oleh Marah Rusli, Hikayat Kadirun oleh Semaun dan Student Hidjo oleh Bakti Siregar digunakan untuk mengkritik Belanda.Manakla di Vietnam karya Phan Boi Chau cuba mendedahkan kelemahan masyarakat Vietnam dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Perancis.Dalam buku beliau yang pertama iaitu Viet Nam Vong Quoc Su yang ditulis pada tahun 1905 telah menceritakan bagaimana penjajah Perancis menakluki Vietnam dan beliau telah menyeru kepada penduduk tempatan supaya bangkit menentang pemerintahan Perancis. Karya puisi beliau yang bertajuk Hai Ngoi Huyet Thu pula cuba mendedahkan sikap tidak peduli rakyat Vietnam tentang nasib negaranya.Keadaan ini menyebabkan beliau menyeru kepada semua lapisan masyarakat agar bersatu dan bangkit menentang penjajah Perancis.Manakala Phan Chau Trinh pula pada 1902-1903 telah menulis risalah A new Book about The tears of blood of the ryukyu island.Ini adalah sebuah buku yang ditulis di Vietnam yang menyatakan idea nasionalis semua rakyat Vietnam adalah sebuah negeri yang patut bersatu dan cintakan negerinya. Beliau juga kemudiannya telah menerbitkan buku the history of the lossof Vietnam yang mana telah menjadi 5 buah edisi di China dan turut disebarkan secara sulit ke seluruh Vietnam.

Faktor yang seterusnya adalah peranan media massa.Media massa yang penting sekali disini adalah akhbar dan majalah.Dalam hal ini,akhbar dan majalah telah menjadi medium penting untuk para nasionalis mengeluarkan pendapat dan menyebarkannya kepada masyarakat dalam gerakan kesedaran.Pendek kata,segala idea-idea nasionalisme yang mengkritik mengenai hal kemasyarakatan, agama, ekonomi dan politik dpt disebarkan dengan cepat.Akhbar-akhbar dan majalah ini biasanya telah dicetak dalam bahasa penjajah, bahasa ibunda dan bahasa lain.Di Indonesia misalnya, akhbar seperti Medan Priyayi, Kaum Sunda, Utusan Hindia dan akhbar terjemahan dari bahasa Belanda dan sebagainya telah memuatkan tema-tema politik, kebebasan manusia dan pemansuhan perbezaan kaya dan miskin.

Manakala Di Filipina, penggunaan media massa dapat dilihat sebagai alat propaganda melalui gerakan propaganda di bawah pimpinan Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar (Plaridel), Graciano Lopez, Mariano Ponce dan lain-lain.Dalam hal ini,mereka telah menerbitkan akhbar La Solidaridad pada 15 Februari 1889.Penerbitan ini dibuat Barcelona dan kemudiannya telah berpindah ke Madrid. Akhbar ini telah mendedahkan keburukan golongan paderi dan mengalih perhatian kerajaan Sepanyol tentang kekejaman yang dilakukan di Filipina.Mereka bergerak dengan pen dan berus serta kata-kata untuk menuntut reformasi Filipina.Di Vietnam pula,nasionalis-nasionalis seperti Ngugen Phu khai dan Bui Quang Chieu telah menerbitkan La Tribune Indigene sekitar tahun 1920.Akhbar ini telah menjadi alat untuk mengkritik penindasan kerajaan Perancis di Vietnam serta mendedahkan keadaan ekonomi Vietnam yang dikongkong oleh Perancis dan orang Cina.Malahan akhbar ini telah menekankan reformasi yang paling minimum dalam masyarakat kolonial khusus untuk manfaat kelas borjuis yang menetap di Saigon.Manakala akhbar Trung Bac Tan Van (Berita Utara dan Tengah) yang mana telah diterbitkan oleh pensubahat terkenal telah memberi tumpuan kepada masyarakat borjuis di Hanoi.Maka dengan itu jelas peranan akhbar memudahkan pengaliran idea-idea kebangsaan berikutan ianya yang lebih menjimatkan masa dan dapat diedarkan dengan mudah ke seluruh keseluruh tempat.Maka dengan tersebarnya idea tersebut,telah membolehkan masyarakat sedar dengan apa yang diperjuangkan oleh golongan nasionalis.

Faktor yang seterusnya adalah peranan sistem pendidikan.Pengenalan pendidikan oleh pihak Kolonial pada asalnya adalah untuk menyediakan kepada penduduk tempatan dengan ilmu-ilmu sebelum mengambil mereka dalam perkhidmatan awam.Namun pengenalan pendidikan sekular Barat telah mendedahkan masyarakat tempatan dengan idea-idea pembaruan dan falsafah Barat seperti John Locke,Montesquie,Karl Mark,Voltaire dan Plato.Oleh itu,melalui pendidikan ini masyarakat akan terdedah dengan idea-idea yang secara langsung akan melahirkan segolongan tokoh intelektual.Tokoh-tokoh intelektual inilah yang telah menjadi penggerak kepada nasionalisme tempat tersebut kemudiannya.Di Indonesia misalnya, pendidikan Barat melahirkan tokoh-tokoh intelektual.Golongan ini seterusnya telah menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasionalis Indonesia.Dalam hal ini sistem pendidikan yang dimajukan adalah sebahagian besarnya telah menggunakan bahasa Belanda.Oleh itu sistem pendidikan penjajah yang diterapkan di Indonesia telah berjaya menghasilkan tokoh nasionalis yang berwibawa seperti Raden Adjeng Kartini, Tjipto Mangunkusomo dan Dr. Mas Wahidin Sudiro yang berperanan membekalkan kepimpinan serta meniup semangat kepada penduduk bagi menentang penjajahan Belanda. Raden Adjeng Kartini misalnya,telah mendapat pendidikan di sekolah rendah Eropah tempatan yang telah menjadi tempat beliau mempelajari bahasa belanda.Keadaan ini memperolehi kesedaran yang seterusnya telah menyebabkan beliau menubuhkan sebuah sekolah di Japara untuk anak-anak perempuan pegawai kerajaan.Manakala Dr. Mas Wahidin pula telah menjelajah Pulau Jawa untuk berkempen tentang perlunya dibina sekolah di desa.Perjuangan ini dibuat adalah berikutan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak Belanda.Manakala di Filipina pula, kemajuan pendidikan telah membangkitkan perasaan para nasionalis.Dalam hal ini,pengenalan Kod Pendidikan (Educational Code) pada 1863 yang diwajibkan dan pendidikan asas percuma yang mana paling tidak pun terdapat sebuah sekolah di setiap Pueblo.Dalam hal ini bahasa Spanyol dan kesusasteraan Sepanyol turut di ajar disini.Dalam hal ini golongan kelas menengah telah memberi pendidikan Barat kepada anak-anak mereka.Diantara anak-anak golongan menengah ini adalah seperti Dr. Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Mariano Ponce, Graciano Lopez Jaena, Dr. Pedro A. Paterno yang seterusnya telah muncul sebagai pemimpin nasionalis.Semasa mendapat pendidikan ini,mereka telah terdedah dengan idea-idea moden seperti demokrasi negara merdeka,serta turut menimbulkan kesedaran memperjuangkan negara Filipina yang berdaulat.Pada masa yang dama juga kezaliman dan penindasan penjajah telah mendorong mereka mengatur strategi penentangan terhadap Sepanyol. Pengenalan pendidikan Inggeris di Burma pula telah memberi ruang kepada orang Burma mendapatkan ilmu pengetahuan. Contohnya pada tahun 1884, Maktab Rangoon didirikan bagi menyediakan pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Calcutta, India.Institutsi seperti ini adalah berperanan penting sebagai medium untuk menyampaikan idea-idea dalam melahirkan kesedaran masyarakat.Keadaan ini secara tidak langsung telah berjaya menghasilkan para intelek Burma yang mana telah mendapat pendidikan di maktab tersebut yang mana akhirnya telah memimpin gerakan nasionalisme.Para intelek ini adalah seperti Aung San, Thein Pe dan Thi Han yang digelar Thakin.

Faktor yang seterusnya adalah kemunculan golongan intelektual.Kemunculan golongan Intelektual ini juga adalah sedikit sebanyak hasil daripada kesinambungan daripada peranan pendidikan yang diperkenalkan oleh Kolonialis.Dalam hal ini,golongan ini adalah berpendidikan Barat dan dipengaruhi oleh idea-idea seperti Liberal, Nasionalis, Demokrasi, Sosialis dan Marxisme.Seterusnya mereka tidak puas hati terhadap tindakan penjajah yang bertindak memeras kekayaan tempatan dan menindas rakyat tempatan.Keadaan ini dapat dilihat dalam beberapa keadaan seperti peluang pekerjaan yang gagal disediakan untuk mereka serta diskriminasi diamalkan oleh pentadbir Barat.Malahan masyarakat Barat yang disifatkan sebagai pendukung utama idea-idea Demokrasi, Liberalisme dan hak asasi manusia tidak mempraktikkannya ditanah jajahan tidak seperti mana ditanah air mereka sendiri.Di Indonesia pula, Raden Adjeng Kartini (1879-1904) misalnya,adalah berasal daripada keluarga pembesar Jawa.Bapanya adalah Priyayi seorang wali Raja Japara.Beliau adalah seorang yang bersikap terbuka dan mempunyai idea-idea yang matang untuk memajukan bangsanya.Dalam surat-suratnya, beliau telah menyeru kepada masyarakat membebaskan diri daripada pemikiran kolot dan menggalakkan penubuhan sekolah untuk wanita.Beliau seterusnya telah menjadi inspirasi kepada penubuhan penubuhan sekolah untuk wanita diseluruh Jawa.Sekolah ini adalah bertujuan utk meningkatkan dan memajukan kaum wanita dari pelbagai aspek terutamanya pendidikan.Beliau turut menyatakan agar wanita diberi kebebasan dari belenggu tradisional dan perlu diberi pendidikan.Beliau telah merangsang pergerakan nasionalis kebudayaan Indonesia dan turut kritik dasar Belanda layan rakyat Indonesia seperti hamba. Dalam hal ini beliau telah bersama-sama Dr. Mas Wahidin Saediro Hoesoeda mulakan kempen untuk memajukan Jawa disamping turut menekankan perlunya penyebaran pendidikan Barat bagi mencapai kebahagian dan kemakmuran rakyat. Namun beliau telah mati dalam umur yang begitu muda iaitu 24 tahun pada 1904.

Manakala di Vietnam pula Nguyen Thuong Hien, Duong Ba Trac, Phan Boi Chau, Phanh Chan Trinh adalah tulang belakang kebangkitan Vietnam.Corak perjuangan mereka berbeza. Phan Boi Chau yang sejak dari kecil menyebarkan idea serta pendapatnya melalui berkarya.Dalam hal ini beliau menggunakan “berus”untuk menghalau orang eropah dari Vietnam. Manakala Phu Chan Trinh telah mula belajar di sekolah asas China selama 4 tahun dengan sarjana tempatan.Berikutan beliau yang lambat masuk ke sekolah klasik China tersebut menyebabkannya membaca dengan kritikal buku-buku seperti Analects dan Mencius.Beliau juga turut membaca karya-karya seperti Spring and Autum Annals(Xuan Thu),Book of history(Thu Kinh) dan Book of poetry(Thi Kinh).Walaupun begitu,beliau mengamalkan sifat sederhana dan menentang secara terbuka terhadap Perancis.Manakala Nguyen Thuong Hien pula adalah seorang sarjana dari golongan atasan yang antikolonial yang menonjol di utara.Pada tahun 1884 beliau telah berjaya dalam peperiksaan di kawasannya dan kemudiannya telah berjaya ,menonjol dalam peperiksaan Mertopolitan.Oleh itu dalam hal ini beliau telah bertemu dengan Pan Boi Chau dan Pan Chu Trinh dimana beliau telah mendedahkan sentimennya kepada Pan Boi Chau dan Pan Chu Trinh tersebut.Tindakan mereka ini telah didorongi oleh kezaliman penjajah seperti penindasan cukai dan ketidaksempurnaan pendidikan yang diterima penduduk Vietnam.Malahan pendidikan barat telah menghasilkan golongan cerdik pandai yang seterusnya menentang pihak penjajah.Jose Risal misalnya,adalah seorang graduan,intelektual dan berperlembagaan.Beliau telah menubuhkan Liga Filipina yang bertujuan menumpukan kegiatan kearah kemajuan ekonomi dan pelajaran.Pendek kata Liga Filipina ini adalah menumpukan perjuangan terhadap pembangunan masyarakat Filipina.

Selain daripada itu,Pengaruh agama juga telah mempengaruhi kebangkitan nasionalisme di Asia Tenggara.Dalam hal ini,pengaruh agama seperti Islam dan agama Budhha adalah kuat di Asia Tenggara yang seterusnya telah berperanan mengikat perpaduan masyarakat setempat.Di Indonesia misalnya, agama Islam dianggap agama perpaduan.Dalam hal ini,Sarekat Islam telah mengunakan agama Islam bagi mendapatkan sokongan rakyat.Sarekat Islam telah ditubuhkan pada tahun 1912.Sarekat Islam ini telah ditubuhkan oleh Haji Samanhudi iaitu seorang pedagangang batik yang terkemuka di Surakata.Dalam hal ini Sarekat Islam telah menggunakan agama Islam sebagai lambang untuk mendapatkan sokongan rakyat.Sarekat Islam ini telah berperanan melindungi semua saudagar Indonesia dari ditindas oleh saudagar dan peminjam cina yang selalu menindas mereka.Seterusnya pada tahun 1912 Sarekat Islam telah berjaya menarik ramai orang Indonesia dari golongan reformasi untuk menyertainya.Disamping itu juga para Ulama seperti Hj.Agus Salim Dan Abd.Muis telah menyedarkan masyarakat tentang pentingnya pepaduan diantara umat Islam.Dalam hal ini juga mereka telah berjuang bagi membela agama dan jihad untuk Islam.Keadaan ini telah menyebabkan ramai orang Indonesia mengganggap ini adalah langkah awal menentang orang kafir iaitu Belanda.Manakala Di Burma pula,kebangkitan agama menentang penjajah telah dipelopori oleh golongan Sami Buddha.Dalam hal ini mereka tlh menuntut pihak British utk menanggalkan kasut apabila memasuki Pagoda(kuil).Namun tuntutan mereka ini tidak dipatuhi oleh penjajah British.Oleh itu,perbuatan ini telah mencemarkan kesucian rumh ibadat mereka yang seterusnya menyebabkan mereka berjuang untuk menyedarkan masayarakat tentang masalah kasut yang mencemarkan identiti dan maruah Burma.Selain daripada itu juga,penubuhan Persatuan Belia Agama Buddha telah merangsang semangat Nasionalisme apabila terlibat dalam peristiwa pertikaian kasut, menuntut pembaharuan dalam pemerintahan British dan pemogokan pelajar pada tahun 1920.Dalam hal ini peranan golongan Pongyi (sami-sami Buddha) turut terlibat dalam gerakan menyokong pelajar tersebut.

Faktor yang seterusnya adalah keranan wujudnya pengaruh luar. Diantara pengaruh luar tersebut adalah pengaruh dari Reformasi Mesir.Dalam hal ini,Perjuangan tokoh Islam Jamaluddin al-Afghani (1838-1879) mempengaruhi dan mencorakkan kebangkitan di Asia Tenggara dan Asia Selatan.Perjuangannya telah menekankan kepada “kembali kepada prinsip agama. Dalam hal ini,Pelajar Islam di Asia yang belajar di Mesir terpengaruh dengan reformasi di Mesir di bawah Muhammad Abduh.Sebagai contohnya di Indonesia, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama.manakala di Tanah Melayu pula,orang Islam berketurunan Arab atau Sumatera yang lahir di Tanah Melayu kembali menuntut di Kaherah atau Hijaz dengan semangat yang meluap-luap untuk mereformasikan ajaran Islam dalam masyarakat mereka.

Sebagai kesannya telah wujudnya kaum Muda di Tanah Melayu.Golongan ini telah mendorong kepada penubuhan madrasah mengikut ikut model Mesir.Pembinaan madrasah ini adalah untuk menyebarkan pemikiran mereka.Mereka juga telah melantik orang Mesir untuk menjadi mudirnya.Dalam hal ini Uthman Effendi Raf’at.telah dilantik bagi mengikut sistem model Mesir.Terdapat banyak madrasah dibina dan antaranya adalah madrasah Al-Masahor yang telah menjadi tapak semaian untuk lahirkan anak-anak Melayu yang ditanam dengan semangat kesedaran.Pengaruh luar ini juga telah membawa kepada penerbitan akhbar Al-Imam pada 23 Julai 1906 dalam tulisan Jawi.Akhbar ini telah berjaya diterbitkan sebanyak 30 keluaran dan digerakan oleh Syeikh Tahir Jalaludin dan dibantu oleh Sayyid Syeikh al-Hadidan Haji Abbas Mohd Taha.Penerbitan Akhbar al-Imam ini adalah dipengaruhi oleh akhbar Al-Manar terbitan Rashid Rida.Dalam hal ini,akhbar Al-imam telah dilihat sebagi manefestasi penyebaran pemikiran tokoh-tokoh Islah Mesir ke dalam masyarakat Melayu.Ini adalah kerana pemikiran penggerak al-Imam telah terpengaruh dengan pemikiran Islah yang ada di Mesir menyebabkan mereka merasakan perlunya mengambil langkah yang sama untuk mengubah masyarakat Melayu.

Selain itu,pengaruh luar yang lain adalah berkaitan kebangkitan oleh Jepun.Kebangkitan Jepun ini telah memberi semangat kepada para nasionalis dan memberi kesedaran bahawa Asia mampu untuk maju dan menjadi kuat.Perang Jepun-Russia 1904-1905 membuka mata orang Asia bahawa Asia mampu mengalahkan kuasa Barat.Sebelum itu mereka menganggap bahawa kuasa Barat itu kuasa unggul dan mereka tidak boleh dikalahkan tetapi memberi dorongan kepada orang Asia untuk bangkit menentang negara Barat.Pemulihan Meiji 1864 menunjukkan jalan kepada bangsa Asia bahawa mereka perlu satu reformasi dalam bangsa mereka sendiri.Dalam hal ini kemenangan jepun dalam perang Russo Jepun dari tahun 1905 hingga 1912,kerajaan beraja Meiji di Jepun yang progresif serta moden telah menjadi contoh utama dalam kegatan politik revolusionaer orang Vietnam.Keadaan ini seterusnya telah menyebabkan Phan Boi Chau dan putera Chuang De untuk menubuhkan Viet Nam Duy-Tan Hoi (pertubuhan permodenan Vietnam di jepun).Keadaaan ini telah membolehkan nasionalis seperti Pan Boi chau ini menjalankan misi menentang pihak penjajah Perancis berinspirasikan kejayaan pihak Jepun menentang Russia dalam perang Jepun 1904-1905 dahulu.

Nasionalisme yang dinamik dimana telah muncul di eropah pada awalnya itu telah pun dieksport ke Asia Tenggara.Secara am nya,kebanyakkan nasionalisme yang terdapat di Asis Tenggara adalah muncul akibat daripada kedatangan penjajah eropah.Keadaan ini adalah jelas dengan kedatangan penjajah seperti eropah seperti Belanda di Indonesia,Sepanyol di Filipina,British di Tanah Melayu dan Burma serta Perancis di Vietnam.Dalam hal ini kedatangan penjajah tersebut yang secara langsungnya kemudian mengambil hak penduduk tempatan sekaligus telah mengganggu ketenteraman penduduk tempatan.Keadaan ini adalah dapat dilihat dengan pengambilan tampuk pemerintahan masyarakat tempatan serta mengambilalih ekonomi ditempat tersebut oleh pihak Kolonial secara langsung membawa kepada penindasan penduduk tempatan.Keadaan ini seterusnya telah mencetuskan kesedaran dikalangan penduduk tempatan.Namun begitu,kedatangan pihak kolonialisme ini juga turut mendorong kepada penubuhan institutsi-institutsi awam seperti sekolah berikutan pihak colonial ini yang hendak mengambil penduduk tempatan untuk berkhidmat dengan mereka.Kedaan ini seterusnya telah mendedahkan pelajar dalam sekolah terbabit dengan idea-idea barat yang mana secara tidak langsung telah menghasilkan bibit-bibit nasionalisme pada masyarakatan tempatan tersebut.

Namun begitu tidak semua daripada nasionalisme yang berlaku adalah berkaitan dengan kolonial sahaja.Kemunculan nasionalisme juga adalah disebabkan oleh keadaan dalaman sesuatu tempat dikawasan tersebut.Keadaan ini dapat dilihat dalam nasioanlisme di Thailand dimana nasionalisme yang berlaku adalah menentang dominasi ekonomi oleh masyarakat Cina dan dominasi politik oleh pihak Monarki Thailand.Semua nasionalisme yang berlaku di Asia Tenggara adalah terdiri daripada pelbagai bentuk disamping turut dipimpin oleh pelbagai golongan.Nasionalisme ini adalah berperanan penting dimana telah membawa kepada kemerdekaan kebanyakan kawasan di Asia Tenggara kemudiannya.

Bibliografi.

· Abu Talib Ahmad.Sejarah tanah Besar Asia Tenggara.Dewan Bahasa dan Pustaka.Kuala Lumpur.(1991)

· Brian Harrison.Southeast Asia(3rd Ed.).MacMillan.New York.(1967)

· David Joel Steinberg.Mengenali Sejarah Asia Tenggara Moden.Dewan Bahasa dan Pustaka.Kuala Lumpur.(1981).

· D.V.Sardesai.Southeast Asia. Past and Present(4th Ed).West View Press(1997)

· David G.Marr.Vietnamese Anticolonialism 1885-1925.University Of Carlifornia.London.(1971 )

· Mohammad Redzuan Othman.Islam Dan Masyarakat Melayu:Peranan dan pengaruh Timur Tengah.Penerbit Universiti Malaya (2005)

Read more...

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP